Welkom


Bij gelegenheid worden in het Novalis atelier cursussen georganiseerd waar je kennis kunt maken met de antroposofie.

De activiteiten zijn gericht op persoonlijke groei, ontmoeting, en het opdoen van inzicht in de mens en de wereld.

ovalisovalis
atelieratelier
werkplaats

Winsum (Gn) 06-53340235 info@novalisatelier.nl

Veel docenten, artsen, boeren, kunstenaars, architecten werken vanuit de antroposofie. Je kent misschien de vrijeschool, de biologisch dynamische landbouw, de organische architectuur?Maar wat zijn eigenlijk de achterliggende ideeŽn hiervan en wat kun je er zelf mee?

Essentieel is dat de antroposofie een bovenzinnelijke geestelijke wereld serieus neemt. Niet op een spiritistische wijze, of vanuit geloofs-overtuigingen, maar uitgaande van een gezond, onbevooroordeeld denken en een onderzoekende houding.

Dat er achter de ons zichtbare wereld nog een andere wereld schuil gaat vermoeden immers velen wel, maar kun je daar ook meer over weten? De antroposofie wil je een andere kijk op de wereld bieden. Waarbij niet alleen het eigen denken en waarnemen voorop staat, maar ook een inlevend kunstzinnig voelen.

Hoe kunnen het dagelijks leven weer verbinden met de magie van het leven? De dichter Novalis drukte het zo uit: 'Ieder bemind voorwerp is het middelpunt van een paradijs' en 'het hart is de sleutel tot de wereld'.

voor antroposofie