(Stiens, 1965)
docent, musicus, vrij antroposoof

Sinds mijn jonge jaren ben ik verbonden met het werk van Rudolf Steiner. Tijdens mijn muziekopleiding aan het Conservatorium studeerde ik even intensief antroposofie als muziek. En naast het lesgeven en dirigeren werd ik actief in de antroposofische vereniging en het studiecentrum voor antroposofie in Groningen.

Om me breder te oriŰnteren verdiepte ik me ook in andere spirituele stromingen, zoals de rozenkruisers, het new age veld, enkele kerkelijke gemeentes en het Buddhisme. Ook voel ik me ge´nspireerd door het werk van Mikael A´vanhov en de Nederlandse antropoloog Marcel Messing.

Je kunt trouwens heel goed Christen, Buddhist of Islamiet zijn Ún antroposoof. Antroposofie is zelf geen nieuwe religie of een geloof. Ze wil een wetenschap van de geest zijn die vanuit een onafhankelijk gezichtspunt naar de wereld kijkt.

Mijn expertise ligt in de muziek en de antroposofie. Deze zijn aan elkaar verwant. Net als de muziek is de antroposofie levend, laat zich niet graag vangen in abstracties en wil begrepen worden door het menselijke hart.

Voor meer info over mijn activiteiten klik hier.

Ivar Römer