>


Antroposofie


De antroposofie is een nog jonge, moderne wereld beschouwing die je een nieuwe kijk op de wereld wil geven.

Hoe kijk je met inbegrip van een bovenzinnelijke wereld naar je omgeving? De natuur, kunst, wetenschap, de andere mens en de samenleving? En hoe kijk je naar je eigen leven en het werken van een hogere wereld daarin?

Naast een nieuwe kijk op de wereld biedt ze ook handzame oefeningen om jezelf te ontwikkelen op zowel spiritueel als praktisch gebied. Onze tijd vraagt immers om goed te kunnen functioneren in de maatschappij, je daar niet van te onttrekken, maar gelijk ook om een spiritueel mens te zijn en eigen verantwoording te dragen.

Deze wereldbeschouwing is geen bedachte theorie of een nieuwe religie. De antroposofie wil op een levende, kunstzinnige wijze bewustzijn wekken voor de zin van ons menszijn en ons weer verbinden met de wereld.

Kenmerkend is dat er wordt uitgegaan van een geestelijke wereld die met het gezonde logische denken is te benaderen, net zoals we ook de gewone wereld met ons denken kunnen begrijpen.

Hoofd, hart, handen dat ook op de vrijescholen het uitgangspunt is, is motto in de hele antroposofie: zelf leren denken, ervaren en doen.

Antroposofie en de Michaelstroming

Enkele websites over antroposofie