>
Actueel - pagina 1 van 3


Het achtvoudig pad
cursus innerlijke scholing - start 7 november


Cursus begeleider: Ivar Römer

De antroposofie biedt verschillende oefeningen aan om je te ontwikkelen. Eén daarvan is het achtvoudig pad dat al door Buddha is gegeven. Rudolf Steiner heeft deze oefeningen naar de huidige tijd vertaald en verbonden met de dagen van de week, waardoor ze in verbinding komen met de planetenkrachten en je eigen innerlijke zon.

Het waarnemen van je gedachten, je besluiten, het letten op wat je zegt, wat je doet, het tempo  dat je in de dag kiest, het nastreven van je innerlijke richting, goede gewoontes en waardevolle herinneringen, krijgen een extra dimensie wanneer je ze in relatie brengt tot de stemming van de planeten.

Het dragend vermogen van saturnus, het warme licht van de zon, de bespiegelende wijsheid van de maan, de moedige kracht van mars, de beweeglijkheid van mercurius, het lichte streven van jupiter en de verwarmende liefde van venus.

Hoewel je deze oefeningen op de dagen van de week kunt doen, gaan we ze in de cursus een voor een doornemen zodat ze wat meer kunnen aankomen. Van het gezamenlijk bespreken en evalueren van de oefeningen gaat een stimulerende en verdiepende werking uit.

Data: Dinsdag 7,14,21 en 28 nov, 12 en19 dec, 9 en16 januari
Tijdstip: 14.30-16.00
Locatie: Winsum
Prijs: 175,-(Reductie minima in overleg)
Opgave: Graag voor 1 november


Actueel - pagina 2 van 3


Cursus antroposofie
start 10 november

Cursus begeleider: Ivar Römer

Op vrijdagmiddag 10 november start de werkplaats Novalis atelier met een doorlopende cursus antroposofie. Doel van de bijeenkomsten is het gaan van een eigen spiritueel pad. In de cursus worden verschillende antroposofische thema’s aangeboden, zoals het antroposofisch mensbeeld, de antroposofische kijk op karma en reïncarnatie, de geestelijke Hiërarchiën, de natuur- of elementaarwezens, de antroposofische kijk op het Christuswezen, het esoterisch jaarverloop en de betekenis van de jaarfeesten.

In de werkplaats is ruimte voor eigen vragen en word je aangemoedigd thuis op eigen wijze of met gerichte opdrachtjes de onderwerpen uit te werken. Uitgangspunt voor innerlijke ontwikkeling vanuit antroposofie is het aansluiten bij je eigen vragen en thema’s. De wijze waarop dat plaats vindt en zich ontplooit, verbind je dieper met jezelf, je omgeving en met een hogere wereld die ons wil inspireren. De werkplaats begint met een serie van tien bijeenkomsten.

Data: Vrijdag 10,17,24 nov, 1,8,15,22 dec, 12,19,26 jan
Tijdstip: 15.00 - 16.30
Locatie: Winsum
Prijs: 225,- (Reductie minima in overleg)
Opgave: Graag voor 3 november

Actueel - pagina 3 van 3

Spirituele toekomst van het Noorden
zondagmiddag 26 November Groningen

Met Frans Lutters

De actualiteit van Willibrord als een laatste representant van het Iers Keltisch Christendom

Willibrord, de Iers-Keltisch monnik uit de 7e eeuw, was de voorganger van de ons meer bekende Bonifatius uit Dokkum. Willibrord sprak een geestestaal die de Noorderlingen verstonden. Hij wist een harte-Christendom te verbinden met de beleving van de heidense goden. Bonifatius, die vanuit een institutioneel Christendom sprak werd niet verstaan met de bekende gevolgen van dien.

Hier spreekt een oerbeeld van een Johanneïsch, meer vrij en een Petrinisch, meer kerkelijk Christendom, dat ook in de huidige tijd nog zeer actueel is. Overal in de wereld zien we immers vragen ontstaan over de relevantie van hiërarchisch bestuurde organisaties, in relatie tot het vormen van vrije horizontale verbanden in verbinding met het hart.
Gaat het om het vormen van instituten of om het vormen van een gemeenschap van vrije individualiteiten die initiatieven nemen vanuit de geest?

Frans Lutters schreef een aantal spirituele dialogen: gesprekken tussen Willibrord en Bonifatius. Een boek in Amerika uitgegeven met een zowel wetenschappelijke als geesteswetenschappelijke onderbouwing van Willibrords werkzaamheid in samenwerking met Charibert van Laon, volgens Rudolf Steiner de grote christelijke ingewijde Christian Rosenkreutz in zijn vroeg middeleeuwse incarnatie.

Lokatie Lauwersstraat 3 Groningen,
Tijd: 14.30 tot ca. 17.00 uur.
Toegang: € 10,- / vrijwillige bijdrage

Opgave bij Ivar Römer 06-53340235 of via de contactpagina

Back
Next
Actueel


Oefencursus innerlijke scholing
het achtvoudig pad

Cursus begeleider: Ivar Römer

Start 7 november 2017


De antroposofie biedt verschillende oefeningen aan om je te ontwikkelen. Eén daarvan is het achtvoudig pad dat al door Buddha is gegeven. Rudolf Steiner heeft deze oefeningen naar de huidige tijd vertaald en verbonden met de dagen van de week, waardoor ze in verbinding komen met de planetenkrachten en je eigen innerlijke zon.

Het waarnemen van je gedachten, je besluiten, het letten op wat je zegt, wat je doet, het tempo  dat je in de dag kiest, het nastreven van je innerlijke richting, goede gewoontes en waardevolle herinneringen, krijgen een extra dimensie wanneer je ze in relatie brengt tot de stemming van de planeten.

Het dragend vermogen van saturnus, het warme licht van de zon, de bespiegelende wijsheid van de maan, de moedige kracht van mars, de beweeglijkheid van mercurius, het lichte streven van jupiter en de verwarmende liefde van venus.

Hoewel je deze oefeningen op de dagen van de week kunt doen, gaan we ze in de cursus een voor een doornemen zodat ze wat meer kunnen aankomen. Van het gezamenlijk bespreken en evalueren van de oefeningen gaat een stimulerende en verdiepende werking uit.

Data: Dinsdag 7,14,21 en 28 nov, 12 en19 dec, 9 en16 januari
Tijdstip: 14.30-16.00
Locatie: Winsum
Prijs: 175,-
Opgave: Graag voor 1 november

* Reductie voor minima in overleg


Cursus antroposofie

Cursus begeleider: Ivar Römer

Op vrijdagmiddag 10 november

start de werkplaats Novalis atelier met een doorlopende cursus antroposofie. Doel van de bijeenkomsten is het gaan van een eigen spiritueel pad. In de cursus worden verschillende antroposofische thema’s aangeboden, zoals het antroposofisch mensbeeld, de antroposofische kijk op karma en reïncarnatie, de geestelijke Hiërarchiën, de natuur- of elementaarwezens, de antroposofische kijk op het Christuswezen, het esoterisch jaarverloop en de betekenis van de jaarfeesten.

In de werkplaats is ruimte voor eigen vragen en word je aangemoedigd thuis op eigen wijze of met gerichte opdrachtjes de onderwerpen uit te werken. Uitgangspunt voor innerlijke ontwikkeling vanuit antroposofie is het aansluiten bij je eigen vragen en thema’s. De wijze waarop dat plaats vindt en zich ontplooit, verbind je dieper met jezelf, je omgeving en met een hogere wereld die ons wil inspireren. De werkplaats begint met een serie van tien bijeenkomsten.

Data: Vrijdag 10,17,24 nov, 1,8,15,22 dec, 12,19,26 jan
Tijdstip: 15.00 - 16.30
Locatie: Winsum
Prijs: 225,-*
Opgave: Graag voor 3 november

* Reductie voor minima in overleg

Spirituele toekomst van het Noorden
zondagmiddag 26 November Groningen

Met Frans Lutters

De actualiteit van Willibrord als een laatste representant van het Iers Keltisch Christendom

Willibrord, de Iers-Keltisch monnik uit de 7e eeuw, was de voorganger van de ons meer bekende Bonifatius uit Dokkum. Willibrord sprak een geestestaal die de Noorderlingen verstonden. Hij wist een harte-Christendom te verbinden met de beleving van de heidense goden. Bonifatius, die vanuit een institutioneel Christendom sprak werd niet verstaan met de bekende gevolgen van dien.

Hier spreekt een oerbeeld van een Johanneïsch, meer vrij en een Petrinisch, meer kerkelijk Christendom, dat ook in de huidige tijd nog zeer actueel is. Overal in de wereld zien we immers vragen ontstaan over de relevantie van hiërarchisch bestuurde organisaties, in relatie tot het vormen van vrije horizontale verbanden in verbinding met het hart.
Gaat het om het vormen van instituten of om het vormen van een gemeenschap van vrije individualiteiten die initiatieven nemen vanuit de geest?

Frans Lutters schreef een aantal spirituele dialogen: gesprekken tussen Willibrord en Bonifatius. Een boek in Amerika uitgegeven met een zowel wetenschappelijke als geesteswetenschappelijke onderbouwing van Willibrords werkzaamheid in samenwerking met Charibert van Laon, volgens Rudolf Steiner de grote christelijke ingewijde Christian Rosenkreutz in zijn vroeg middeleeuwse incarnatie.

Lokatie Lauwersstraat 3 Groningen,
Tijd: 14.30 tot ca. 17.00 uur.
Toegang: € 10,- / vrijwillige bijdrage

Opgave bij Ivar Römer:
06-53340235
of via de contactpagina